EDUsmart - Măsuri integrate pentru stimularea participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate din Orașul Flămânzi, Județul Botoșani

cod SMIS: 139093

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 6 – Educație și competențe
Operațiune compozită OS 6.2, OS 6.3
POCU/784/6/24/139093

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Este de reducere și prevenire a abandonului școlar la nivelul Orașului Flămânzi, Județul Botoșani prin furnizarea unui pachet integrat de servicii de înaltă calitate și adecvate nevoilor grupului țintă format din copii cu părinți plecați la muncă în străinătate cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural.

TOP