DESPRE PROGRAM

Noul program reprezintă o sursă importantă de investiții pentru ocuparea forței de muncă, educație, lupta împotriva sărăciei și sprijinirea serviciilor sociale

Programul operațional (PO) „Capital uman” pentru perioada 2014-2020, derulat în România cu sprijinul Fondului social european, descrie prioritățile și obiectivele unor investiții de aproximativ 5 miliarde EUR (dintre care 4,3 miliarde EUR din bugetul UE) menite să ajute românii, inclusiv tinerii, să își găsească un loc de muncă și să își dezvolte cunoștințele și competențele, contribuind astfel la reducerea sărăciei și a excluziunii sociale și susținând perfecționarea serviciilor sociale și a instituțiilor de pe piața muncii. Se acordă o atenție deosebită tineretului, minorității rome și populației rurale.

România se confruntă cu provocări semnificative pe piața muncii, în ceea ce privește atât ocuparea, cât și sărăcia. Acest PO se concentrează asupra priorităților identificate pentru România și va reprezenta o sursă importantă de investiții privind ocuparea forței de muncă, educația, combaterea sărăciei sau sprijinirea serviciilor sociale.

TOP