DESPRE PROIECTUL EDUSMART

Valoarea totala proiect: 4.738.182,23 lei

Obiectivul general al proiectului este de reducere si prevenire a abandonului scolar la nivelul Orasului Flamanzi, Judetul Botosani prin furnizarea unui pachet integrat de servicii de inalta calitate si adecvate nevoilor grupului tinta format din copii cu parinti plecati la munca in strainatate cu accent pe copiii apartinand minoritatii roma si a celor din mediul rural.

Obiectivul POCU 6.2/6.3 vizeaza cresterea participarii la invatamantul prescolar si scolar si respectiv reducerea parasirii timpurii a scolii iar proiectul contribuie la realizarea obiectivelor specifice al programului prin implementarea unor masuri identificate si proiectate in baza nevoilor concrete ale comunitatii care au rezultat in urma unei analize de nevoi elaborate ca activitate preliminara scrierii cererii de finantare.

In acest sens, se va avea in vedere o abordare multisectoriala, care sa vizeze grupul tinta din mai multe unghiuri si domenii de interventie. Pentru efecte vizibile atat la nivelul comunitatii vizate dar si la nivel societatii in general, proiectul vizeaza un grup tinta total de 270 de copii (prescolari si scolari) cu parinti plecati la munca in strainatate.

Toate persoanele implicate in proiect vor beneficia de activitatile organizate. Pentru o influenta reala atat la nivel de individ dar si la nivel de comunitate, toate actiunile se vor elabora/implementa prin intermediul unei echipe multidisciplinare cu experti din partea Solicitantului.

Activitatile planificate pentru grupul tinta alcatuiesc un complex de masuri integrate menite sa contribuie la realizarea obiectivului specific al programului, iar aici mentionam:

  • servicii de suport educational care implica un program de scoala dupa scoala pentru 100 de copii dar si 12 serii de educatie non formala pentru imbunatatirea abilitatilor de utilizare a calculatorului si respectiv de comunicare in limba engleza;
  • servicii psihosociale de sprijin prin intermediul unor activitati de dezvoltare a abilitatilor de viata si a 5 scoli de dezvoltare personala;
  • activitati recreative si de socializare (picnic, drumetii, excursii, etc.); masuri pentru stimularea participarii la servicii educationale prin acordarea de tablete tuturor participantilor la grupul tinta (conditionata de participarea la activitatile proiectului), si prin organizarea unor activitati pentru asigurarea dreptului la sanatate si respectiv la identitate; servicii de educatie parentala si consiliere sociala acordate parintilor sau persoanelor in grija carora raman copiii; masuri suplimentare de stimulare a participarii la educatie prin intermediul unui parteneriat public privat si a unor activitati menite sa incurajeze participarea directa a grupului tinta in definirea prioritatilor care ii privesc;
  • campanie de informare si constientizare prin care se vor promova drepturile copilului dar si obligatiile legale ale parintilor la plecarea din tara (obligatia delegare temporara a autoritatii parintesti in cazul plecarii ambilor parinti) si efectele negative ale plecarii parintilor asupra copiilor ramasi acasa etc.


Din aspectele mentionate mai sus, subliniem activitatile cu rol de imputernicire a comunitatii si de mobilizare a acesteia in vederea dezvoltarii locale, activitati cu rol esential in ceea ce priveste sustenabilitatea si efectele pe termen lung.

Proiectul si activitatile conceptualizate in cadrul acestuia, au menirea de a influenta comunitatea pe parcursul perioadei de implementare dar cu atat mai mult in perioada post implementare. Continuarea efectelor pozitive ale activitatilor implementate este esentiala, si va fi generata in primul rand de existenta unor structuri/instrumente de lucru care vor fi dezvoltate in cadrul proiectului si care vor continua sa functioneze si sa reprezinta un nucleu de dezvoltare a comunitatii (ex.: parteneriat public privat, instrumente de monitorizare a copiilor aflati in situatii de risc, etc.).

Mai mult, activitatile/masurile complementare previzionate in cadrul proiectului au ca obiective principale incurajarea participarii sociale active a copiilor si implicarea lor in activitati in regim pro bono, aspect care va contribui la sustenabilitatea proiectului, tinand cont de faptul ca efectele acestor actitivati se vor resimti pe termen lung dar si ca toate masurile vor continua sa fie implementate si ulterior finalizarii proiectului.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Este de reducere și prevenire a abandonului școlar la nivelul Orașului Flămânzi, Județul Botoșani prin furnizarea unui pachet integrat de servicii de înaltă calitate și adecvate nevoilor grupului țintă format din copii cu părinți plecați la muncă în străinătate cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural.

OBIECTIV SPECIFIC 1

Stimularea participarii la educatie printr-o serie de masuri integrate care vizeaza 270 de copii cu parinti plecati la munca in strainatate, din care minim 10.1% apartinand minoritatii roma si minim 16% din mediul rural.

OBIECTIV SPECIFIC 2

Reducerea parasirii timpurii a scolii prin implicarea intr-un ciclu de activitati/servicii integrate a 270 de copii cu parinti plecati la munca in strainatate din care minim 10.01% apartinand minoritatii roma si minim 15.1% din mediul rural.

OBIECTIV SPECIFIC 3

Dezvoltarea rezilientei copiilor si sprijinirea traversarii perioadei de separare de parinti prin furnizarea unor servicii psihosociale de sprijin printre care mentionam dezvoltarea abilitatilor de viata, consiliere psihologica, organizarea unor scoli de dezvoltare personala, etc.

OBIECTIV SPECIFIC 4

Asigurarea unei dezvoltari armonioase si stimularea participarii la educatie a copiilor cu parinti plecati in strainatate prin organizarea unor activitati recreative si de socializare (drumetii, picnic, excursii, etc.).

OBIECTIV SPECIFIC 5

Stimularea participarii la educatie printr-o serie de actiuni care vizeaza printre altele suport material pentru grupul tinta - conditionat de participarea la activitatile organizate in proiect, grupul tinta va primi tablete care sa ii sprijine in procesul educational (tinand cont si de contextul epidemiologic provocat de SARS-C).

OBIECTIV SPECIFIC 6

Dezvoltarea abilitatilor parentale, obtinerea unei mai bune intelegeri ale nevoilor copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate si solutionarea unor eventuale provocari sociale cu care se confrunta familiile prin organizarea unor activitati de educatie parentala (linia verde, raportul parintelui, cafeneaua parintilor, etc.).

OBIECTIV SPECIFIC 7

Asigurarea participarii directe a grupului tinta in definirea prioritatilor relevante pentru acestia prin recrutarea unui grup de copii care sa faca parte dintr-un organism consultativ de tip Consiliul Juniorilor realizat de Solicitant in cadrul unui alt proiect elaborat si finantat in cadrul POCU AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.12, 4.13&4.14 (Servicii sociale si socio-profesionale la nivelul comunitatii pentru copii si tineri).
Consiliul va actiona la nivelul orasului Flamanzi si indeosebi la nivelul scolilor implicate in proiect si: va stabili prioritatile si va identifica solutii in rezolvarea problemelor importante ale locuitorilor din comunitate; va identifica solutii/propuneri pentru realizarea unor proiecte de dezvoltare comunitara si adoptarea masurilor care sa vizeze imbunatatirea calitatii vietii copiilor din comunitate; va identifica si promova eventuale initiative care sa fie cuprinse in acte normative; va monitoriza maniera in care sunt implementate solutiile identificate.

OBIECTIV SPECIFIC 8

Consolidarea si imbunatatirea asistentei sociale la nivelul comunitatii prin crearea unui parteneriat public privat care va presupune elaborarea de metodologii pentru evaluarea si monitorizarea situatiei grupului tinta. Se va pune un accent in special pe cooperarea cu actorii locali relevanti (publici si privati) care se pot implica in monitorizarea situatiei copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate, identificarea si implementarea unor actiuni care sa vina in sprijinul acestora.

OBIECTIV SPECIFIC 9

Valorificarea potentialului copiilor prin promovarea voluntariatului si a participarii la activitati sociale in randul acestora. Acest obiectiv va fi atins prin formarea unei structuri participative prin care tinerii sa se implice in activitati de voluntariat in cadrul comunitatii, printre care mentionam:
-activitati de mediu (curatare/amenajare gradini publice, plantare plante/pomi, curatare/amenajare parc, etc.);
-actitivati de asistenta administrativa in cadrul institutiilor din comunitate (scoala, biserica, etc); -amanenajare biblioteca si donare carti;
-organizare serbari si manifestatii locale; etc.

OBIECTIV SPECIFIC 10

Cresterea gradului de constientizare cu privire la nevoile copiilor prin intermediul unei campanii de informare in cadrul careia se vor organiza 6 evenimente (2/an) cu invitati din randul grupului tinta dar si din partea autoritatilor publice locale, a ONGurilor si altor entitati relevante in care se vor discuta si promova drepturile copilului dar si obligatiile legale ale parintilor la plecarea din tara (obligatia delegare temporara a autoritatii parintesti in cazul plecarii ambilor parinti) si efectele negative ale plecarii parintilor asupra copiilor ramasi acasa.

TOP